Анкета

Следећа питања се односе на наставу логике у средњим школама у оквиру наставе филозофије и наставу логике на факултетима, тамо где је она у оквиру студија првог степена, као на Филозофском факултету у Београду, Математичком факултету у Београду, Природно-математичком факултету у Подгорици и Филозофском факултету у Никшићу, у складу са књигама Основна логика и Увод у логику.

Питање 1. Да ли по вашем мишљењу предмет Логика у оквиру наставе филозофије који сте учили у средњој школи има везе са предметом Логика који сте учили на факултету (осим што се исто зову)? Ако постоји, да ли је та веза значајна?

Питање 2. Који вам се од та два предмета чини важнијим? Зашто?

Питање 3. Да ли знате где се примењује средњошколска логика и да ли знате где се примењује логика која се учи на факултету?

Питање 4. Да ли мислите да би у настави логике у средњој школи или на неким факултетима нешто требало променити?

Питање 5. Да ли има важних доприноса које је дала средњошколска логика? Да ли има таквих доприноса у логици која се учи на факултету?

Одговоре на ова питања можете да пошаљете на имејл-адресу Друштва за чисту и примењену логику: drustvozalogiku@gmail.com

На њих можете да пошаљете одговор и ако сте средњошколац, у оној мери у којој можете да одговорите. Реците шта мислите о средњошколској логици.

Ваши одговори могу да буду и, ако то желите, анонимни или потписани псеудонимом.

Овде можете да преузмете плакат за који би вам Друштво било захвално да га одштампате и ставите где мислите да треба.